Alcatel Lucent OXE - Bestpol

Firma wyłącznie usługowa - nie prowadzimy sprzedaży towarów
Przejdź do treści

Alcatel Lucent OXE

Systemy

Przedstawiona na zdjęciu obok wersja wolnostojąca systemu telekomunikacyjnego Alcatel Lucent Omni PCX Enterprise, to jeden z flagowych produktów tego producenta. Jego surowy wygląd nie zachwyca, natomiast zawartość ma pracować nieprzerwanie oraz zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.
Typowe miejsce pracy systemu to serwerownia firmy lub operatora telekomunikacyjnego.

Zawartość programowa jest na bieżąco rozwijana zgodnie z trendami na rynku usług telekomunikacyjnych, wersje sprzętowe różnią się rodzajem obudowy, mocowań oraz designem stosownie do potrzeb klienta lub panującej mody.

System może być rozbudowywany do rozmiarów porównywalnych z dużymi systemami zapewniając przy tym odpowiednią skalowalność (moduły sprzętowe oraz programowe) dostosowaną do bieżących potrzeb użytkowników końcowych.

System w głównej mierze przeznaczony do obsługi klientów biznesowych oraz korporacyjnych zdolny obsłużyć wszystkie oczekiwane funkcjonalności na poziomie uzytkowników końcowych oraz komunikacji sieciowej.
Zakres możliwości oraz funkcjonalności systemu określa konfiguracja programowo-sprzętowa wyceniana każdorazowo indywidualnie dla każdego zamówienia.
Wykaz funkcjonalności opisany jest bardziej szczegółowo na indywidualnych stronach obiektowych (zakładka "Obiekty").
Tam też użytkownik określonego obiektu znajdzie wszelkie informacje na temat całości działającego systemu.

System oferuje między innymi:

 • Jednolitą wewnętrzną 2, 3 lub 4-cyfrową numerację z bezpośrednim dostępem z miasta - całość stanowi 9-cio cyfrowy numer miejski,
 • Grupy poszukiwania (hunt groups)
 • Grupy przejmowania wywołań (pickup groups)
 • Grupy niezależnych użytkowników (entities)
 • Grupy łączy zewnętrznych (public, tie trunks)
 • Kod osobisty (PIN) - blokada aparatu, modyfikacja uprawnień aparatu
 • Nazwa abonenta, systemowa książka telefoniczna, wybieranie w/g nazwy
 • Numer wewnętrzny ze złączem V24 (szeregowe), S0 (ISDN 2B+D)
 • Kategorie dostępu do łączy zewnętrznych (public network categories)
 • Kategorie połączeniowe (connection categories)
 • Kategorie uprawnień aparatu (telephone facilities categories)
 • Rozgłaszanie (paging) na aparatach systemowych
 • Wieloliniowość (multiline) na aparatach systemowych
 • Układy sekretarsko - dyrektorskie
 • Priorytety połączeń wychodzących / przychodzących
 • Wydzielone łącza dla modemów (modem trunk groups)
 • Wirtualna zamiana numeru przychodzącego (incoming DDI translation)
 • Elastyczny oraz bez ograniczeń plan numeracji wewnętrznej (numbering plan)
 • Kategorie ograniczeń dla połączeń transferowanych (przełączanych)
 • Ustawienia systemowe (języki komunikatów, ustawienia globalne centrali)
 • Przewodnik głosowy (voice guide) - informacje o aktywowaniu funkcji centrali
 • Kombinacje ustawień klawiszy i funkcji aparatów systemowych
 • Własne zapowiedzi słowne realizowane z karty GPA
 • oraz wiele innych opcji, funkcji i ich kombinacji wzajemnie powiązanych, niemożliwych do opisania w niniejszym, podstawowym opisie.

Pełną dostępność do funkcji centrali uzyskuje się stosując aparaty systemowe Alcatel serii 9 (4019, 4029, 4039) lub 8 (4018 IP, 4029 IP, 4038 IP) z wyświetlaczem.

1997 - 2024 Bestpol Halina Godlewska, Baśniowa 23A, 05-830 Stara Wieś, NIP: 9510023418, REGON: 010605451
Wróć do spisu treści