Avaya Call Manager - Bestpol

Firma wyłącznie usługowa - nie prowadzimy sprzedaży towarów
Przejdź do treści

Avaya Call Manager

Systemy

Amerykański koncern telekomunikacyjny Lucent Technologies, oddział korporacji AT&T, zaprojektował w latach 80-tych uniwersalny system telekomunikacyjny o wyjątkowej na ówczesne czasy skalowalności.
Kolejne wersje programowe i sprzętowe ewoluowały wokół niewiele zmienianego rdzenia systemu, którego filozofia pracy i obsługi do dziś pozostała prawie niezmieniona.

Obecnie rozwojem tego "serwera głosowego" zajmuje się przedsiębiorstwo o nazwie Avaya powołane do życia przez Lucent Technologies.

Jest to jeden z niewielu systemów telekomunikacyjnych na świecie, w którym przywiązano wyjątkową uwagę do prostej, przejrzystej filozofii programowania oraz maksymalnego uproszczenia obsługi sprzętowej.

Rozwój technologii telekomunikacyjnej na świecie jest jednak tak szybki, że projektanci nie nadążają wprowadzać wszystkich nowości do systemów, co w poważnym stopniu wpływa na ich uniwersalność, prostotę użytkowania i obsługi.

Obecny kształt Avaya Call Manager jest wynikiem kompromisu pomiędzy przyjętą od lat formułą komunikacji a współczesnymi sposobami porozumiewania.

Tak jak i inne produkty konkurencji, system ten zawiera większość powszechnie stosowanych funkcjonalności - te nietypowe zostaną wyróżnione w dalszej części opisu.

System oferuje między innymi:

  • jednolitą wewnętrzną 2, 3 lub 4-cyfrową numerację z bezpośrednim dostępem z miasta - całość stanowi 9-cio cyfrowy numer miejski,
  • grupy przejmowania wywołań (pickup groups),
  • grupy poszukiwania (hunt groups),
  • lokalne i centralne skrócone wybieranie,
  • ścieżki przeniesienia wywołań - wewnętrzne / zewnętrzne / poczta głosowa / operator / stałe / jednorazowe - gdy zajęty, nie odpowiada, wszystkie wywołania,
  • dowolne ograniczenia programowane systemowo w ruchu wychodzącym i przychodzącym,
  • klawisze funkcyjne oraz menu funkcyjne w aparatach systemowych z wyświetlaczem,
  • zintegrowane zapowiedzi słowne wraz z możliwością definiowania opcji menu słownego (automatyczna recepcjonistka),
  • konferencja wdzwaniana, funkcjonalność wyróżniająca się spośród produktów konkurencji,
  • prezentacja numeru przychodzącego, nazwy użytkowników, funkcja nie przeszkadzać, konferencja, rozmowa naprzemienna, budzik i wiele innych.

Pełną dostępność do funkcji centrali uzyskuje się stosując aparaty systemowe Avaya / Lucent serii 84xx, 64xx, 24xx.

Aparaty systemowe serwera Avaya Call Manager
1997 - 2024 Bestpol Halina Godlewska, Baśniowa 23A, 05-830 Stara Wieś, NIP: 9510023418, REGON: 010605451
Wróć do spisu treści