Obsługa systemów i sieci telekomunikacyjnych - Bestpol

Firma wyłącznie usługowa - nie prowadzimy sprzedaży towarów
Przejdź do treści

Obsługa systemów i sieci telekomunikacyjnych

Obsługa eksploatacyjna dużych abonenckich systemów telekomunikacyjnych to podstawowa działalność naszej firmy.

Naszą pracę, wykonywaną przez inżynierów oraz przeszkolonych dla każdego rodzaju systemu techników, DOKUMENTUJEMY dla wszystkich obsługiwanych obiektów na bieżąco na firmowym serwerze oraz specjalnej stronie intranetowej pracy grupowej Microsoft Sharepoint Server (rys. obok).

Nasze kwalifikacje, wiedza i doświadczenie przekładają się na poważne i sumienne podejście do wykonywanej pracy.

Nasze obowiązki, jako najbardziej czaso i pracochłonne, uzupełniają pracę specjalistów w dziedzinie telekomunikacji, pozostawiając im czas na szkolenia i doskonalenie w zawodzie wymagającym ciągłego podnoszenia kwalifikacji.


Umowy obejmują CAŁODOBOWĄ DOSTĘPNOŚĆ personelu firmy, natychmiastową reakcję na poważne zdarzenia, indywidualne podejście do każdego klienta w całym, wymienionym wyżej zakresie.

Określona wyżej specjalizacja zadań owocuje długoletnią współpracą i zaufaniem naszych klientów.

Obsługa eksploatacyjna obiektowych sieci telekomunikacyjnych to także podstawowa działalność naszej firmy.

Budowane pod naszym nadzorem sieci telekomunikacyjne obiektu wykonywane na zlecenie właściciela, najemców lub operatorów są DOKUMENTOWANE dla wszystkich obsługiwanych obiektów na bieżąco na firmowym serwerze oraz specjalnej stronie intranetowej pracy grupowej Microsoft Sharepoint Server (rys. obok).


Prowadzimy na bieżąco dokumentację kabli i krosowań, a rejestracja obejmuje wszystkie czynności wykonywane w ramach umowy.

Nasze kwalifikacje, wiedza i doświadczenie pozwalają na staranne prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej oraz prawidłowe utrzymanie sieci nadzorowanych obiektów.


Umowy obejmują CAŁODOBOWĄ DOSTĘPNOŚĆ personelu firmy, natychmiastową reakcję na poważne zdarzenia, indywidualne podejście do każdego klienta w całym, wymienionym wyżej zakresie.


Określona specjalizacja zadań owocuje długoletnią współpracą i zaufaniem naszych klientów.


1997 - 2024 Bestpol Halina Godlewska, Baśniowa 23A, 05-830 Stara Wieś, NIP: 9510023418, REGON: 010605451
Wróć do spisu treści