Obsługa systemów telewizji przemysłowej - Bestpol

Firma wyłącznie usługowa - nie prowadzimy sprzedaży towarów
Przejdź do treści

Obsługa systemów telewizji przemysłowej

Przygotowanie inwestycji, programowanie oraz administracja systemami nadzoru wizyjnego to trzecia (obok systemów telekomunikacyjnych i alarmowych) specjalizacja zespołu naszej firmy.

Opieka nad systemem nadzoru wideo to nadzór zdalny oraz lokalny systemu kamer, zintegrowanych z kamerami czujek, rejestratorów (pracujących w sieciach koncentrycznych, skrętkach min. KAT.5e oraz światłowodowych) zarówno analogowych jak i IP.

Projektowanie, sprzedaż oraz instalację wykonuje firma TKM Serwis, mająca tego samego właściciela.

Wszystkie czynności personelu technicznego oraz stan przeglądów notowany jest na bieżąco w dziennikach serwerów naszej firmy.

W zależności od zakresu umowy organizujemy m.in:

  • Serwis podzespołów zastępczych na wypadek awarii

  • Lokalne i zdalne automatyczne powiadamianie o zaniku sygnału wideo oraz uszkodzeniach / braku odpowiedzi urządzeń

  • Ustalony czas reakcji oraz naprawy uszkodzenia

  • Ustalony, dogodny dla klienta sposób rozliczania usług


Pracujemy zgodnie z wewnętrznymi zasadami firmy - elastyczności w działaniu, lojalności wobec klienta, niezbędnej wiedzy i umiejętności do sprostania zadaniom.

1997 - 2024 Bestpol Halina Godlewska, Baśniowa 23A, 05-830 Stara Wieś, NIP: 9510023418, REGON: 010605451
Wróć do spisu treści